Showing posts with the label Blogspot ResourceShow all
Image

Tổng hợp đầy đủ những giới hạn của Blogspot

Blogspot là dịch vụ blog lưu trữ miễn phí của Google. Và tất nhiên đã là dịch vụ miễn phí thì sẽ có những giới hạn nhất định. Nếu bạn chọn blogspot đ…