Tạo trang (page) và thêm trang vào blog - Blogspot Cơ Bản

Trang là một thành phần của blog giúp truyền tải nội dung tới người dùng. Nó độc lập với hệ thống bài viết. Trang (page) và bài viết (post) có cái gì đó khá tương đồng. Điểm khác biệt dễ thấy nhất giữa TrangBài viết là trang không hiện ra ở trang chủ theo 1 danh sách như bài viết.

Tao blog mien phi voi Blogger

Như trong bài viết những giới hạn của blogspot mình đã nói thì số lượng trang tối đa mà bạn được phép tạo là 20. Số lượng đó là tương đối dư để sử dụng cho mục đích cá nhân rồi. Bạn có thể tạo ra những trang như giới thiệu sơ lược về blog, giới thiệu về dịch vụ của bạn, trang sitemap, hoặc ghi lại những ghi chú cần thiết cho blog ...

Các bước tạo trang

Tại bàn điều khiển bạn truy cập vào mục Trang (Pages) ở menu bên trái. Ở đây bạn sẽ thấy được danh sách các Trang của blog. Hiện tại thì sẽ chưa có trang nào cả. Bạn bấm nút Trang mới để bắt đầu tạo trang.

Khung biên tập sẽ hiện ra gần giống như khi viết bài. Bạn tiến hành soạn thảo tương tự như Word. Ở Tùy chọn phía bên phải, nếu bạn không muốn chức năng bình luận trong trang này thì chọn Không cho phép như trong hình. Soạn thảo xong thì bấm và nút Xuất bản đề hoàn thành.

Bạn sẽ thấy trang vừa tạo xuất hiện trong danh sách. Bấm Xem để coi nó hiển thị như thế nào với người truy cập.

Trang của bạn sau khi xuất bản như thế này

Bây giờ thì trang của bạn đã tạo xong rồi, nhưng làm sao để người truy cập có thể biết tới nó. Chúng ta sẽ tạo 1 tiện ích để hiển thị nó ra bên ngoài. Bạn có thể xem lại bài viết Chỉnh sửa bố cục cho blog để biết cách thêm tiện ích ra ngoài. Bên dưới đây mình sẽ hướng dẫn nhanh thôi.

Vào mục Bố cục (Layout), chọn Thêm tiện ích. Danh sách tiện ích hiện ra thì bạn kéo xuống bên dưới để tìm tiện ích tên là Trang, bấm vô đó.

Khung thiết lập cho Tiện ích (Trang) sẽ hiện ra. Bạn sẽ thấy trang bạn vừa tạo trong đó. Bạn đánh check vào nó rồi Lưu.

Bây giờ quay lại trang chủ của blog, bạn sẽ thấy có thêm 1 gadget liên kết tới trang vừa tạo như trong hình. Vậy là xong.

Comments

This is not yet comment